Animus
Picture

PSIKOGRAFIOJ

  Atententigu kaj Preĝu

  Ne aliĝu al kelka ekstere praktiko de via kredo.

Estu konscienco via Diaoferaĵo altaro.

Ke viaj intimaj malfacilaĵoj ne estu embaraĵo por aliuloj.

Ne malfruiĝu kontemplante ruinojn, komencu nun rekonstrui.

La malbona spirita influo estas filino de senokupa horo.

Okupu viajn manojn kun bonlaboro kaj malbono foriros.

Ne volu vivi aliulo vivon, via rolo estis farita laŭ via neceso.

Preĝu kaj pririgardu vi mem, estu pli atentema.

 

                                   Aleksando  Logvin (spirito)
                                                  
Brigitte Monfort   (mediumo)

PLIBONIĜI

 

Ĉiam ekzistis maldifinaj homoj kiuj se ne praktikis malbonon, nek helpis neniun. kio vi faris por tiuj kiuj bezonas helpon ?
kio vi faris por pli pardoni kaj malpli akuzi ?
kio vi faris por faciligi solvon de viaj problemoj ?
kio vi faris por plibonigi kunvivado kun viaj gefratoj ?
kio vi faris por ne plu esti viktmo de via propra malŝaĝeco ?
Malgrandigu viajn plendojn, en ĉia vojo estas ŝtonoj kaj dornoj, klopodu por plibonigi sin mem.


 

                                  Aleksando  Logvin (spirito)
                                                   Brigitte Monfort   (mediumo)